hurtownia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Niniejsza klauzula, której obowiązek spełnienia wynika z nowych przepisów o ochronie danych osobowych, uchwalona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn 17 kwietnia 2016r w kwestii ochrony danych osobowych osób fizycznych w kwestii przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych, oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, które wchodzi w życie w Polsce dnia 25 maj 2018r.

Nowe przepisy wymagają poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz prawach i obowiązkach zarówno osoby powierzające swoje dane jak i administratora tych danych.

 

Jakie dane przetwarzamy:

·         Dane identyfikacyjne (imie, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego / paszportu),

·         Dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail),

·         Dane korespondencyjne (adres kontaktowy, adres firmy, adres wysyłkowy),

·         Dane dotyczące zlecenia zakupu / sprzedaży,

·         Dane finansowe (numer konta, nazwa banku, saldo rachunku obciążenia/uznania).

 

Kto jest administratorem danych:

·         Administratorem danych jest Hurtownia Akcesorii Meblowych ED Export-Import Edward Domagalski z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Grunwaldzka 303A, NIP: 578-237-36-56, REGON: 170430970.

 

Jak zgłaszać uwagi dotyczące swoich danych osobowych:

·         Listem tradycyjnym na adres siedziby: Hurtownia Akcesorii Meblowych ED, 82-300 Elbląg, ul.Grunwaldzka 303A,

·         Elektronicznie - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

·         Elektronicznie – FAX: 55 232-89-85,

·         Osobiście w siedzibie firmy lub jej filji.

 

Dlaczego i w jakim celu są przetwarzane Państwa dane osobowe:

·         Wystawiania dokumentów sprzedaży,

·         Korespondencji ustalającej treść zamówień i ich precyzowaniu,

·         Przekazywaniu ofert handlowych,

·         Przekazywaniu informacji o zadłużeniach,

·         Ściąganiu wierzytelności,

·         Wewnętrznych celów administracyjnych (tj. statystyki i raporty),

·         Archiwalnym (dowodowym),

·         Rozpatrywania reklamacji i skarg,

·         Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu firmy.

 

Komu udostępniane są dane osobowe:

·         Firmy współpracujące w realizacji zlecenia tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia,

·         Instytucje przetwarzające informacje gospodarcze,

·         Firmy archiwizujące dokumentację,

·         Podmioty świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne,

·         Kancelarie prawne,

·         Podmioty świadczące usługi audytorskie,

·         Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Jak długo są przechowywane dane osobowe:

·         Do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (nie obowiązuje wstecz),

·         Do czasu zdezaktualizowania danych,

·         Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy stanowiących podstawę takiego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

Przysługuje Państwu lub osobom Państwa reprezentujących prawo do:

·         Dostępu do własnych danych,

·         Uaktualnienia danych,

·         Usunięcia danych,

·         Ograniczenia przetwarzania,

·         Przeniesienia danych,

·         Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

·         Wniesienia sprzeciwu wobec profilowania danych,

·         Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody .

 

Gdzie można wnieść skargę na to, jak przetwarzane są dane:

·         Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

 

Co obejmuje prawo do sprzeciwu:

·         Prawo do sprzeciwu przysługuje w każdej chwili zgodnie z wcześniejszym opisem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane oraz osób Państwa reprezentujący od razu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, będące nadrzędne wobec interesów praw i wolności, lub będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe:

·         Bezpośrednio od Państwa lub osób Państwa reprezentujących przy pierwszej fakturze,

·         Poprzez korespondencje e-mail, fax, listem tradycyjnym wysłanym przez Państwa lub w Państwa imieniu,

·         Od zaprzyjaźnionych firm w celu nawiązania współpracy (tylko dane potrzebne do pierwszego kontaktu,

·         Z ogólnych źródeł dostępu elektronicznego.