Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Niniejsza klauzula, której obowiązek spełnienia wynika z nowych przepisów o ochronie danych osobowych, uchwalona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn 17 kwietnia 2016r w kwestii ochrony danych osobowych osób fizycznych w kwestii przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych, oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, które wchodzi w życie w Polsce dnia 25 maj 2018r.

Nowe przepisy wymagają poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz prawach i obowiązkach zarówno osoby powierzające swoje dane jak i administratora tych danych.

 

Jakie dane przetwarzamy:

 • Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego / paszportu),
 • Dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail),
 • Dane korespondencyjne (adres kontaktowy, adres firmy, adres wysyłkowy),
 • Dane dotyczące zlecenia zakupu / sprzedaży,
 • Dane finansowe (numer konta, nazwa banku, saldo rachunku obciążenia/uznania).

 

Kto jest administratorem danych:

 • Administratorem danych jest Hurtownia Akcesorii Meblowych ED Export-Import Edward Domagalski z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Grunwaldzka 303A, NIP: 578-237-36-56, REGON: 170430970.

 

Jak zgłaszać uwagi dotyczące swoich danych osobowych:

 • Listem tradycyjnym na adres siedziby: Hurtownia Akcesorii Meblowych ED, 82-300 Elbląg, ul.Grunwaldzka 303A,
 • Elektronicznie - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Osobiście w siedzibie firmy lub jej filji.

 

Dlaczego i w jakim celu są przetwarzane Państwa dane osobowe:

 • Wystawiania dokumentów sprzedaży,
 • Korespondencji ustalającej treść zamówień i ich precyzowaniu,
 • Przekazywaniu ofert handlowych,
 • Przekazywaniu informacji o zadłużeniach,
 • Ściąganiu wierzytelności,
 • Wewnętrznych celów administracyjnych (tj. statystyki i raporty),
 • Archiwalnym (dowodowym),
 • Rozpatrywania reklamacji i skarg,
 • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu firmy.

 

Komu udostępniane są dane osobowe:

 • Firmy współpracujące w realizacji zlecenia tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia,
 • Instytucje przetwarzające informacje gospodarcze,
 • Firmy archiwizujące dokumentację,
 • Podmioty świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne,
 • Kancelarie prawne,
 • Podmioty świadczące usługi audytorskie,
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 •  

Jak długo są przechowywane dane osobowe:

 • Do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (nie obowiązuje wstecz),
 • Do czasu zdezaktualizowania danych,
 • Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy stanowiących podstawę takiego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

Przysługuje Państwu lub osobom Państwa reprezentujących prawo do:

 • Dostępu do własnych danych,
 • Uaktualnienia danych,
 • Usunięcia danych,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Przeniesienia danych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec profilowania danych,
 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody .

 

Gdzie można wnieść skargę na to, jak przetwarzane są dane:

 • Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

 

Co obejmuje prawo do sprzeciwu:

 • Prawo do sprzeciwu przysługuje w każdej chwili zgodnie z wcześniejszym opisem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane oraz osób Państwa reprezentujący od razu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, będące nadrzędne wobec interesów praw i wolności, lub będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Skąd pozyskaliśmy dane osobowe:

 • Bezpośrednio od Państwa lub osób Państwa reprezentujących przy pierwszej fakturze,
 • Poprzez korespondencje e-mail, listem tradycyjnym wysłanym przez Państwa lub w Państwa imieniu,
 • Od zaprzyjaźnionych firm w celu nawiązania współpracy (tylko dane potrzebne do pierwszego kontaktu,
 • Z ogólnych źródeł dostępu elektronicznego.